Timepieces
Time Gadgets
Time Zones
Articles

Towns & cities in China

What are the major towns & cities of China?

Place Administrative
Division
Latitude Longitude
Shanghai Shanghai 31.23°N 121.47°E
Beijing Beijing 39.93°N 116.40°E
Tianjin Tianjin 39.13°N 117.20°E
Wuhan Hubei 30.58°N 114.27°E
Shenyang Liaoning 41.80°N 123.45°E
Guangzhou Guangdong 23.12°N 113.25°E
Harbin Heilongjiang 45.75°N 126.65°E
Xian Shaanxi 34.27°N 108.90°E
Chongqing Chongqing 29.57°N 106.58°E
Jiulong Xianggang 22.32°N 114.17°E
Chengdu Sichuan 30.67°N 104.07°E
Changchun Jilin 43.87°N 125.35°E
Nanjing Jiangsu 32.05°N 118.78°E
Taiyuan Shanxi 37.87°N 112.55°E
Jinan Shandong 36.67°N 117.00°E
Dalian Liaoning 38.92°N 121.65°E
Qingdao Shandong 36.07°N 120.32°E
Fushun Liaoning 41.87°N 123.88°E
Lanzhou Gansu 36.05°N 103.68°E
Xianggang Xianggang 22.27°N 114.14°E

Our creative collection

City Clock
Moving time
Sun Time
Season progress
Moon Time
Current phase
place Fast Find - start by typing GMT Tools - check and bookmark ⏲ Time converter by place 🌎 Time converter by zone 🇨🇳 Asia Clock ⓘ What is Greenwich Mean Time?