Timepieces
Time Gadgets
Time Zones
Articles

Counties of Wales

Welsh Counties in alphabetical order

Anglesey Isle of Anglesey ( Ynys Mรดn )

Blaenau Gwent

Bridgend ( Pen-y-bont ar Ogwr )

Caerphilly ( Caerffili )

Cardiff ( Caerdydd )

Carmarthenshire ( Sir Gaerfyrddin )

Ceredigion

Conwy

Denbighshire ( Sir Ddinbych )

Flintshire ( Sir y Fflint )

Gwynedd

Merthyr Tydfil ( Merthyr Tudful )

Monmouthshire ( Sir Fynwy )

Neath Port Talbot ( Castell-nedd Port Talbot )

Newport ( Casnewydd )

Pembrokeshire - ( Sir Benfro )

Powys

Rhondda Cynon Taff ( Rhondda Cynon Tรขf )

Swansea ( Abertawe )

Torfaen ( Tor-faen )

Vale of Glamorgan ( Bro Morgannwg )

Wrexham ( Wrecsam )


Our creative collection

City Clock
Moving time
Sun Time
Season progress
Moon Time
Current phase
place Fast Find - start by typing GMT Tools - check and bookmark โฒ Time converter by place ๐ŸŒŽ Time converter by zone โ“˜ What is Greenwich Mean Time?